ЦЕНИТЕ НА САЙТА СЕ ОБНОВЯВАТ НЕПРЕКЪСНАТО

ВЪЗМОЖНО Е НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ ПОРАДИ ЧЕСТИТЕ ПРОМЕНИ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ.

ВЪЗМОЖНА Е ПРОМЯНА В НАЛИЧНОСТТА НА СКЛАД.

 

Количка

0 артикула

Продукти

Условия за ползване

Общи условия и правила

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между АБ Студио София EООД, представляващо он-лайн магазин www.baniabox.bg, наричан по-долу “Баняbox” от една страна и посетителите и Потребители на електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес http://www.baniabox.bg, наричан по-долу „Сайт“ от другата страна.

Всички стоки, продавани в електронния магазин, са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба. Законовата гаранция е валидна за лица, имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

Тези условия обвързват всички посетители и потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки или чрез заплащане и ползване на платени услуги, предлагани на него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.

АБ Студио София ЕООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200508997, със седалище гр. София 1700, р-н Изгрев, ул. Крум Кюлявков 11; идент. No по ЗДДС: BG 200508997, телефон на Потребителя: +359 2 418 2070, имейл: office@baniabox.bg

 

Регистрация

Електронният магазин Баняbox дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него. Регистрацията е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.

Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и документи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес за обратна връзка.

 

Съгласие

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

 

 Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от Баняbox при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите, в случай на възникнали проблеми и обстоятелства, свързани с коректното изпълнение на поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените. 

Потребителската регистрация може да бъде заличена по всяко време по изрична молба на Потребителя.

Информация за физическите лица:

✓ Имена

✓ Точен адрес за доставка

✓ Телефон за контакт

✓ Имейл адрес

 

 

Информация за юридическите лица:

✓ Пълно наименование на фирмата

✓ Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент. № по ЗДДС,

✓ Точен адрес за доставка

✓ Телефон за контакт

✓ Имейл адрес

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на Баняbox. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от Баняbox.

 

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми Баняbox незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Баняbox осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Баняbox не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и всички допълнително възникнали разходи са за сметка на Потребителя.

 

Поръчки

Електронният магазин на Баняbox приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След успешно завършване на поръчката системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Всички поръчки се обработват само в работни дни.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 

✓ Липса на наличност на поръчаната стока;

✓ Неуспешно плащане от страна на Потребителя;

✓ Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя;

При възникване на проблеми с доставката по вина на Баняbox, всички допълнителни разходи са за сметка на Баняbox. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

 

Законова гаранция. 

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. 

 

Цени и начини на плащане

Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Баняbox запазва правото си да променя цените на продуктите поради несъответствие, поради промяната им от доставчик. 

Начините на плащане, които се приемат са следните:

1) С дебитна/кредитна карта чрез системата за разплащания на eBorica.

2) По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер. Потребителят извършва банков превод по сметка на Баняbox, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Поръчката трябва да бъде заплатена в рамките на 3 дни, след което автоматично се анулира.

Име на банка: Пощенска банка, ЮРОБАНК България АД

Име на бенефициент: АБ СТУДИО СОФИЯ EООД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG71 BPBI 7940 1063 8304 01

Баняbox не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от Баняbox стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/финансова институция.

Баняbox не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане. 

 


  Начин, срок и цена на доставка

 Начините на доставка, предлагани от Баняbox са следните:

 

✓ Доставка със спедиторска фирмa за сметка на получателя

 

Цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и условия на доставка (обявена стойност=застраховка, наложен платеж и др.), съгласно цената на избраната спедиторска фирма.

Доставката на плочки в голям обем се извършва отделно от други стоки в поръчката, чрез логистичен партньор на посочен от Потребител адрес, без разнос/качване до апартамент. Стоката се разтоварва на прилежащ тротоар/офис на доставчика.

Сроковете на доставка се определят от избрания метод на плащане и неговото изпълнение, наличност и готовност на стоката в склад на изпращача, приемане на стоката от агент на спедиторската фирма. При наличност на стоката, доставката отнема от 2 до 7 работни дни от датата на поръчка.

Потребителят има право и трябва да провери  поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. С това действие се гарантира физическата цялост и здравина на стоката, като последващи рекламации и връщане на основание „повреда при доставка“ не се разглеждат и приемат, ако стоката вече е била приета и получена от клиента и в момента на приемането не е докладвана нередност.

 

 

✓ Получаване на място (в търговско представителство на Баняbox)

 

Стоката може да бъде взета от посочения от Потребителя магазин НЕ ПО-РАНО от 3 дни от подаването на поръчката и задължително след извършено успешно плащане и потвърждение от страна на Баняbox, че стоката е в избрания магазин.

 

При избор на "Получаване на място", Потребителя се съгласява да заплати дължимата сума по поръчка предварително по банковата сметка, посочена в платежния модул.

 

При получаване на стоки в партньорски магазини Потребителят осигурява за своя сметка преноса и превоза на стоката до обект/личен адрес и т.н. Служителите на магазините не съдействат за пренасяне на тежки и обемни стоки и продукти от и до превозно средство на Потребителя. Молим клиентите да осигурят помощ за пренасяне и подходящ за размерите и обема на поръчаната стока транспорт.

 

 

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

 

На основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок от датата на доставка.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

✓ Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна (в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери)

✓ Потребителят да е в състояние да предостави на Баняbox покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка

✓ Възстановяването на суми се извършва по банков път към сметка, предоставена от потребителя във Формуляра за връщане на стока в 14-дневен срок.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва да изпрати или предаде за своя сметка стоките на Баняbox не по-късно от 14 дни, считано от изпращане на съобщението за отказ.

Баняbox има право да отложи възстановяването на платените суми до получаване на стоките или до представянето на документ за изпращането. Баняbox възстановява сумата за покупката само при спазване на всички условия за ненарушаване целостта на опаковката и акуратно предоставяне на платежните документи.

До момента на предаването на стоката от Потребителя на Баняbox, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. При повредена или счупена при доставка/връщане стока, Баняbox не поема отговорност да възстанови нейната стойност.

 

Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП Потребителят НЕ МОЖЕ да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 33-36 от настоящите Общи условия за:
 

✓ Стоки, чиято цена се определя на база на кв.м. и са изпратени като количество по спецификация на Потребителя
Стоките, изработени по индивидуална поръчка (размер, разположение, цвят, покрития и др.) на Потребителя
Стоките, които не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка (размер, разположение, цвят, покрития и др.) от Потребител

 

Правото на отказ НЕ СЕ ПРИЛАГА и в следните случаи:
  

 ✓ Зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт
  Зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни cтoĸи, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa им и нe мoгaт дa бъдaт въpнaти пopaди cъoбpaжeния, cвъpзaни c xигиeнaтa или зaщитa нa здpaвeтo.
 ✓ Зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo cлeд ĸaтo ca били дocтaвeни и пopaди ecтecтвo им ca ce cмecили c дpyги cтoĸи, oт ĸoитo нe мoгaт дa бъдaт oтдeлeни.

 ✓При поръчка по индивидуално запитване и желание на продукти от производител НЕ важат стандартните условия за отказ и връщане на поръчка, с изключение на случаите, в които става въпрос за рекламации на продукти с производствен или транспортен дефект
 


 

За всички неуредени и допълнително възникнали въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Нови продукти

Най-продавани

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 899 лв
за София, Пловдив и Стара Загора

мивка баня, смесител, душ, шкаф за баня евтино, евтина, евтин, тоалетна, моноблок, казанче вграждане, комплект баня тоалетна, сифон мивка, сифон душ, цени, цена, огледало, модерен, осветление баня, led огледало лед, на промоция, безплатна доставка, плочки за баня, гранитогрес, аксесоари за баня черни златни хром ретро